Què és?

L’objectiu del CER Smart Sustainable Resources és crear, innovar i transferir coneixement en el camp dels recursos naturals, i dels residus urbans, industrials i miners, mitjançant tecnologies per la localització, el processament, la optimització i la reutilització d’aquests recursos. Es pretén atacar un camp amb arrels més que tradicionals però que ha esdevingut darrerament un àmbit emergent amb un notable increment d’activitat a nivell global, definit de forma holística al voltant dels recursos i dels residus (considerats també com una nova font de recursos minerals), abordant el seu estudi des d’una perspectiva pluridisciplinària, que inclou:


  • La prospecció i explotació minera mitjançant tècniques avançades,
  • L’anàlisi i el tractament físic, químic i biològic dels recursos i dels residus generats en el seu aprofitament,
  • L’ús de tecnologies de la informació i les comunicacions per a la recollida i la interpretació d’informació, mitjançant sensors, xarxes de comunicacions i sistemes de tractament de dades,
  • La transferència del coneixement a l‘empresa i a la societat en general.