Comparteix:

Projectes

El projecte, dirigit a la indústria del sector Metal·lúrgic i emmarcat en el que es coneix amb el nom de “Indústria 4.0”, té com a objectiu bàsic connectar i integrar distints processos industrials per tal de dotar-los d’inteligència de tal manera que s’aconsegueixi millorar la productivitat i eficiència de diverses tecnologies de fabricació del sector metal·lúrgic.
En aquest projecte, dirigit a una empresa que vol desenvolupar un producte propi per poder validar amb precisió tot tipus de perforacions, es dissenyarà i construirà una sonda capaç de determinar la direcció i inclinació de qualsevol classe de perforació a mesura que aquesta es desenvolupa. La informació obtinguda a partir de diversos sensors incorporats a la sonda es processarà de forma adequada per tal que pugui ser visualitzada en un dispositiu de tipus tauleta. A partir d'aquesta informació, comparada amb la trajectòria prevista, es poden fer correccions en els paràmetres de la perforació per tal que s'ajustin a l'objectiu perseguit.