Comparteix:

Serveis i laboratoris

Serveis

 • Caracterització d’emissions gasoses

 • Valorització de residus elèctrics i electrònics amb tecnologies sostenibles

 • Caracterització de biopelícules mitjançant microsensors multianalitzadors

 • Valorització d’emissions gasoses industrials mitjançant sistemes biotecnològics

 • Xarxes de sensors

 • Sistemes encastats de molt baix consum

 • TIC i Salut

 • Caracterització de materials rocosos

 • Processos de separació mineral en mostres rocoses

 • Estudis de territori i subsòl

Laboratoris

 • Laboratori de Processament de Minerals

 • Laboratori de Prospecció Minera

 • Laboratori de control i automatització

 • Laboratoris de sistemes electrònics

 • Laboratori de comunicacions

 • Laboratori de Química